Co připojení více pacientů na jeden ventilátor?

Toto řešení jsme také v médiích mnohokrát zaznamenali. Zkoumali jsme jej a ověřovali tam, kde to vyzkoušeli. Medicínsky není tak jednoduché jak se zdá na první pohled a přináší s sebou spoustu problémů. Všichni takto připojení pacienti musí mít například stejnou kapacitu plic, podobně závažný stav atd. Pokud tomu tak není, může se stát, že ani jeden z nich nedostává do plic adekvátní množství kyslíku.

Nouzové připojení dvou, nebo dokonce čtyř pacientů na jeden ventilátor tedy může být použito pouze krátkodobě, v nouzovém stavu, než je pro ně zajištěn jiný přístroj pro umělou plicní ventilaci.

26. března tento názor našich odborníků potvrdily svým společným prohlášením i nejrespektovanější asociace v oboru – Anesthesia Patient Safety Foundation (ASPF), Society of Critical Care Medicine (SCCM), American Association for Respiratory Care (AARC), American Society of Anesthesiologists (ASA), American Association of Critical‐Care Nurses (AACN) a American College of Chest Physicians (CHEST).